Talasemia, grupa genetycznie uwarunkowanych chorób krwi, stanowi znaczące wyzwanie dla pacjentów i specjalistów medycznych. Charakteryzując się zaburzeniem produkcji hemoglobiny, talasemia wpływa na zdolność czerwonych krwinek do przenoszenia tlenu, co prowadzi do szeregu objawów i powikłań. W dzisiejszym artykule zajmiemy się głębszym zrozumieniem talasemii, jej wpływu na układ krwiotwórczy oraz nowoczesnych strategii leczenia.